FGA
[gal][cast]
Sancións por dopaxe
Os atletas que sexan considerados positivos nun Control Anti-dopaje en resolución do Órgano Disciplinario da RFEA (o Comité de Competición e Jurisdicción) serán sancionados por devandito organismo polos seguintes periodos de inhabilitación:

A utilización de seguinte grupo de sustancias:

Estimulantes (Tipo A)
Analgésicos narcóticos
Cannabis e derivados 

Primeira infracción
Suspensión ou privación de licenza federativa de tres meses a dous anos. (Cando un atleta incurra por primeira vez nunha das infracciones serán de aplicación, en todo caso, as sancións mínimas establecidas na escala correspondente).

Segunda infracción
Poderase impoñer calquera das sancións previstas na escala correspondente, segundo as circunstancias concurrentes e as previsións estatutarias da R.F.E.A.

Terceira infracción
Privación da licenza federativa a perpetuidad.
A utilización do seguintes grupo de sustancias:

Estimulantes (tipo B) 
Anabolizantes
Esteroides anabolizantes androgénicos
Outras sustancias de actividade anabolizante
Hormonas peptidicas e glicoproteínicas análogas
Corticosteroides
Dopaje sanguíneo

Primeira infracción
Suspensión ou privación da licenza federativa de dúas a catro anos. (Cando un atleta incurra por primeira vez nunha das infracciones serán de aplicación, en todo caso, as sancións mínimas establecidas na escala correspondente)

Segunda infracción
Poderase impoñer calquera das sancións previstas na escala correspondente, segundo as circunstancias concurrentes e as previsións estatutarias da R.F.E.A.

Terceira infracción

Privación da licenza federativa a perpetuidad

 
Contidos © Federación Galega de Atletismo - Software © GaliciaAtlética.com
Avda. de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña - 15008 A Coruña
Teléfono: 981.29.16.83 - Fax: 981.29.20.56 - secretariogeneralfga@gmail.com