FGA
[gal][cast]

Últimas Circulares
Actualidade do Atletismo Galego
Páxina do Servizo Médico da FGA

Presentación do Servicio Médico da F.G.A. Nesta páxina ofrecerase información relevante referente á mediciña deportiva, de interés tanto para os atletas federados como populares. Información obxetiva destiñada a axudar ós nosos deportistas a coñecer aspectos que poidan ser relevantes, no só para protexer a súa saude senon tamén para millorar o seu rendemento atlético.

Artigos de interese. Nesta sección serán incluídos artígos vencellados á mediciña deportiva, de interese xeral para os atletas federados como populares. Os temas seleccionados son diversos e  tratan de dar respostas a moitas das preguntas formuladas tanto na área do deporte de competición, tanto en la base como no máximo rendemento, como nol área  da saúde. Invitamos a calquer profesional do deporte ou da mediciña a participar nesta sección, a través dos seus artigos.

Protocolo de actuación ante unha lesión. Seguro deportivo da FGA . Nestes enlaces poderás descargar o parte médico, o listado de centros médicos donde poderás acudir e a póliza do seguro da FGA con MAFRE. MAIS INFORMACION

Procedimento no control anti-dopaxe. Os atletas poden ser sometidos a Control Anti-dopaxe tanto en competición como nos adestramentos. A selección en ambos casos é por sorteo, se ben nalgunhas situacións será por elección directa. Por exemplo, tra-la consecución dun récord mundial, europeo ou nacional. Existe un protocolo común tanto para o atleta que é seleccionado durante unha competición como nun adestramento.

Sancións por dopaxe.  É preciso combatir e erradicar a lacra do doping. Hay moitas razós, entre elas por motivos éticos, de saúde e porque atenta contra a lexislación deportiva, ya que está prohibido. Os atletas que sexan considerados positivos nun Control Anti-Dopaxe en resolución do Órgano Disciplinario da RFEA serán sancionados por diferentes períodos de inhabilitación, dependendo da naturaleza da sustancia e do número de positivos que tivera anteriormente.   

.


Novas FGA
 
Contidos © Federación Galega de Atletismo - Software © GaliciaAtlética.com
Avda. de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña - 15008 A Coruña
Teléfono: 981.29.16.83 - Fax: 981.29.20.56 - secretariogeneralfga@gmail.com