FGA
[gal][cast]

Últimas Circulares
Actualidade do Atletismo Galego
Xunta Directiva, Asemblea Xeral, Comisións e Comités

A Federación Galega de Atletismo dispón dunhos órganos de goberno e representacón que son o Presidente, Asemblea Xeral e Comisión Delegada. Asemade son órganos complementarios para asistir ao Presidente a Xunta Directiva, o Secretario Xeral e a Tesoreira. Pola súa banda son órganos de funcionamento da Federación: O Comité Galego de Xuíces; O Comité Técnico; A Comisión de Clubs; A Comisión de Atletas; A Comisión de Adestradores; O Xuíz Único ou Comité de Competición; O Comité de Apelación; o Comité de Jurisdicción; O Comité de Atletas Veteranos e a Escola Galega de Adestradores. Asemade, outros órganos, comités ou comisións que o Presidente considere oportunos poñer en funcionamiento. (Resumo dos artigos 10 e 11 dos Estatutos en vigor da FGA, aprobados pola Xunta de Galicia, conforme a actual Ley Xeral do Deporte de Galicia, 1997).

Coñezca as persoas que compoñen cada unha delas:

A Federación Galega de Atletismo dispón dunhos órganos de goberno e representacón que son o Presidente, Asemblea Xeral e Comisión Delegada. Asemade son órganos complementarios para asistir ao Presidente a Xunta Directiva, o Secretario Xeral e a Tesoreira. Pola súa banda son órganos de funcionamento da Federación: O Comité Galego de Xuíces; O Comité Técnico; A Comisión de Clubs; A Comisión de Atletas; A Comisión de Adestradores; O Xuíz Único ou Comité de Competición; O Comité de Apelación; o Comité de Jurisdicción; O Comité de Atletas Veteranos e a Escola Galega de Adestradores. Asemade, outros órganos, comités ou comisións que o Presidente considere oportunos poñer en funcionamiento. (Resumo dos artigos 10 e 11 dos Estatutos en vigor da FGA, aprobados pola Xunta de Galicia, conforme a actual Ley Xeral do Deporte de Galicia, 1997).

Coñezca as persoas que compoñen cada unha delas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • A XUNTA DIRECTIVA
 • A ASEMBLEA XERAL
 • A COMISIÓN DELEGADA
 • O COMITÉ TÉCNICO
 • O COMITÉ ESCOLAR
 •  O COMITÉ GALEGO DE XUÍCES
 • A COMISIÓN DE CLUBES
 • A COMISIÓN DE ATLETAS
 • A COMISIÓN DE ADESTRADORES
 • A COMISIÓN DE XUICES
 •  A COMISIÓN DE ATLETAS VETERÁNS
 • O XUÍZ ÚNICO
 • O COMITÉ DE COMPETICIÓN  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  


 • Novas FGA
  Non hai noticias
   
  Contidos © Federación Galega de Atletismo - Software © GaliciaAtlética.com
  Avda. de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña - 15008 A Coruña
  Teléfono: 981.29.16.83 - Fax: 981.29.20.56 - secretariogeneralfga@gmail.com