FGA
[gal][cast]
Data
20/03/2017
Numero de Circular
5-2017
Título
Modificación Regulamento Interno do Comité Galego de Xuíces
Ver circular completa

 
Contidos © Federación Galega de Atletismo - Software © GaliciaAtlética.com
Avda. de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña - 15008 A Coruña
Teléfono: 981.29.16.83 - Fax: 981.29.20.56 - secretariogeneralfga@gmail.com