FGA
[gal][cast]
Data
06/05/2017
Nome da Competición
XOGADE - IV Xornada Escolar en pista Infantil
Localidade da Competición
A Pobra do Caramiñal
Web/Regulamento da Proba
Resultados
 
Contidos © Federación Galega de Atletismo - Software © GaliciaAtlética.com
Avda. de Glasgow, 13 Complexo Deportivo de Elviña - 15008 A Coruña
Teléfono: 981.29.16.83 - Fax: 981.29.20.56 - secretariogeneralfga@gmail.com